arrow_forward
arrow_back

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

KHÍ CÔNG NGHIỆP

Chúng tôi cung cấp những loại khí nén với nhiều độ tinh khiết và nồng độ khác khau. Trung tâm trạm nạp của chúng tôi được trang bị với những thiết bị hiện đại nhất trong việc kết hợp với hệ thống chân không, khí phân tích và hệ thống đo lường chất lượng để đảm bảo nhất quán với tiêu chuẩn chất lượng cao nhất thông qua những dây chuyền sản xuất.

Xem thêm →

ỨNG DỤNG KHÍ

Tận dụng lợi thế của sự kết hợp không ngừng nghiên cứu và phát triển các cơ sở và thiết bị ứng dụng khí, và công nghệ xử lý khí của chúng tôi được hỗ trợ bởi hơn 100 năm kinh nghiệm, kiến thức và thành tựu trong lĩnh vực cung cấp khí, chúng tôi cung cấp công nghệ ứng dụng khí dẫn đến các giải pháp cho yêu cầu của khách hàng, tập trung vào khí tách không khí và khí vật liệu điện tử.

See more →

SERVICES

By maintaining stable supplies of high-quality products and services under strict quality control and proving solutions to deliver optimal performance, we continuously obtain and maintain our non-stop services.

See more →

Copyright © 1999 - 2024 Nippon Sanso Vietnam JSC. All Rights Reserved.

Built with Eraweb.