Chúng tôi cung cấp những loại khí nén với nhiều độ tinh khiết và nồng độ khác khau. Trung tâm trạm nạp của chúng tôi được trang bị với những thiết bị hiện đại nhất trong việc kết hợp với hệ thống chân không, khí phân tích và hệ thống đo lường chất lượng để đảm bảo nhất quán với tiêu chuẩn chất lượng cao nhất thông qua những dây chuyền sản xuất.

KHÍ TRỘN

Chúng tôi có thể thực hiện việc trộn mỗi loại thành phần khí khác nhau, tùy theo nhu cầu của khách hàng. Khi thực hiện quá trình trộn các thành phần khí, chúng tôi luôn đảm bảo các thành phần khí trộn luôn được đồng nhất để đảm bảo hoàn tất quá trình trộn. Khí trộn có thể được cung cấp trong chai đơn từ 10 lít đến 47 lít. VJG cung cấp nhiều loại khí trộn sau đây:

Hỗn hợp các loại

- 2 loại thành phần: Ar + N2; N2 + CO2; Ar + CO2, Ar + H2; EO + CO2

- 3 loại thành phần: CO2 + N2 + He

- 4 loại thành phần: He + CO2 + N2 + CO

- 5 loại thành phần: CO + CO2 + N2 + He + H2

KHÍ CHO NGÀNH ĐIỆN TỬ, BÁN DẪN

Từ những loại khí công nghiệp tinh khiết nhất đến chất lượng tốt nhất, Chúng tôi cung cấp khí chất lượng cao cho ngành bán dẫn/điện tử tốt nhất để giúp cho khách hàng tạo ra những sản phẩm tốt hơn. Chúng tôi sẽ cùng hợp tác với khách hàng để hiểu được yêu cầu của khách và đạt được kết quả tốt nhất. Chúng tôi cung cấp từ những hệ thống quản lý khí đến những thiết bị chứa khí, chúng tôi cung cấp một chuỗi toàn diện những thiết bị liên quan đến khí công nghiệp cho các nhà sản xuất bán dẫn, chúng tôi thiết kế hệ thống với mục tiêu an toàn là trên hết. Là một nhà phân phối những thiết bị bảo dưỡng và thay thế cho ngành công nghiệp bán dẫn/điện tử và ngành công nghiệp năng lượng mặt trời tại Việt Nam, chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

KHÍ KHÁC

Carbon Monoxide (CO): 99,5% cung cấp theo xi lanh

Lưu huỳnh Dioxit (SO2): 99,9% cung cấp bằng trống

Ethylene oxide (EO): 99,9% cung cấp bằng trống

Hỗn hợp etylen oxit (EO): EO + CO2 với EO: 20 ~ 30%, CO2: Cân bằng, cung cấp bằng xi lanh

Lưu huỳnh hexafluoride (SF6) & nbsp; : 99,96% cung cấp theo xi lanh

Hiệu chuẩn, Khí đặc biệt tùy thuộc vào đặc điểm kỹ thuật của nhà cung cấp

TIN TRONG NGÀNH

Thông báo chuyển đổi mã vùng điện thoại

Thông báo chuyển đổi mã vùng điện thoại

Công ty chúng tôi xin thông báo về việc CHUYỂN ĐỔI MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI theo công văn số 22/2014/TT-BTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông. Thời gian thực...

Xem thêm

Copyright © 1999 - 2024 Nippon Sanso Vietnam JSC. All Rights Reserved.

Built with Eraweb.