VỀ CHÚNG TÔI

Công ty Nippon Sanso Holding Group là một tập đoàn toàn cầu với hơn 300 nhóm các công ty thành viên và có khoảng 20.000 nhân viên hoạt ở 4 khu vực chủ yếu trên thế giới gồm: Nhật Bản, Mỹ, Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương. Sứ mệnh của Nippon Sanso Holding Group là trở thành một chuyên gia trong lãnh vực khí công nghiệp nhằm đóng góp cho sự pháp triển của các ngành công nghiệp khác trên toàn cầu và kiến tạo một xã hội bền vững trong tương lai. Để đạt được điều này, chúng tôi phát các hoạt động kinh doanh theo định hướng khách hàng linh hoạt và nhanh chóng ở từng khu vực đồng thời nỗ lực cung cấp các giải pháp khí thực sự có giá trị có thể tạo ra các thế mạnh cá nhân và có thể kết hợp rộng rãi trên toàn thế giới.

Công ty Nippon Sanso Holding Group bắt đầu việc kinh doanh khí công nghiệp từ ngày 30 tháng 10 năm 1910 tại Nhật Bản và đã có đóng góp to lớn vào nền kinh tế và công nghiệp tại Nhật Bản khi trở thành công ty dẫn đầu về sản xuất khí công nghiệp. Năm 1980, Nippon Sanso Holding Group vào thị trường Khí công nghiệp tại Mỹ đồng thời cũng bắt đầu phát triển kinh doanh tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Trong năm 2018. Nippon Sansa Holding Group bắt đầu kinh doanh tại thị trường Châu Âu là một thị trường lớn của ngành khí công nghiệp, chúng tôi đã hiện diện như một thương hiệu khí công nghiệp toàn diện trên tổng cộng 12 quốc gia chủ yếu tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức và Ý.

Copyright © 1999 - 2024 Nippon Sanso Vietnam JSC. All Rights Reserved.

Built with Eraweb.