1. Chăm sóc và thỏa mãn yêu cầu khách hàng thông qua việc giao hàng/ giải quyết sự cố mọi lúc, mọi nơi
  2. Cam kết đảm bảo an toàn, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; sử dụng năng lượng hiệu quả và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực  khí công nghiệp
  3. Chấp hành tất cả các tiêu chuẩn, yêu cầu của pháp luật & yêu cầu khác liên quan đến các hoạt động của công ty.
  4. Có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp thông qua nâng cao nhận thức & đào tạo thường xuyên đáp ứng với các yêu cầu.
  5. Cải tiến liên tục các hệ thống quản lý để: 
    a. Hoàn thiện sản phẩm & dịch vụ để đáp ứng yêu cầu khách hàng;
    b. Giảm thiểu tối đa các mối nguy & rủi ro tại nơi làm việc;
    c. Giảm phát thải khí nhà kính, tiêu thụ tài nguyên, chi phí năng lượng & các tác động môi trường liên quan khác.    

HỆ THỐNG NHÀ MÁY & VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Bản quyền © 1999 - 2022 Nippon Sanso Vietnam JSC. Tất cả được bảo lưu.

Xây dựng với Eraweb.