Chúng tôi đóng góp vào việc tạo ra giá trị cho tất cả Khách hàng trong mọi lãnh vực công nghiệp thông qua những giải pháp sáng tạo về Khí và hiện thực hóa một xã hội giàu có và bền vững bằng cách tạo dựng mối quan hệ hài hòa giữa con người và môi trường dựa vào triết lý của chúng tôi “Năng động, Sáng tạo, Hợp tác, Tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua công nghệ Khí Công nghiệp”

Chúng tôi sẽ hành động trung thực và công bằng với tinh thần đạo đức cao để có thể thực hiện những mục tiêu bên dưới nhằm có được sự tin tưởng từ xã hội và không ngừng phát triển.

1. Trách nhiệm và Nhận thức

Bộ quy tắc ứng xử này đặt ra các tiêu chuẩn đánh giá và các khái niệm ứng xử sẽ được giám sát bởi tất cả thành viên trong tập đoàn (bao gồm cả nhân viên thời vụ và nhân viên chính thức) trong mọi hoạt động kinh doanh phù hợp với triết lý và tầm nhìn của Tập đoàn.

Chúng tôi nhận thức được trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử này dựa vào nhận thức rằng nền tảng của các hoạt động kinh doanh trong Tập đoàn cần được xây dựng từ lòng tin của Khách hàng và Xã hội.

Thêm vào đó, tất cả nhân viên có thể báo cáo các mối quan ngại thông qua kênh thông báo nội bộ tại Công ty. Các hành động trả đũa chống lại người tố cáo đều bị nghiêm cấm.

2. Trách nhiệm và sự tôn trọng đối với các bên liên quan

Chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của trách nhiệm trong các hoạt động của chúng tôi nơi chúng tôi luôn yêu cầu sự minh bạch. Chúng tôi luôn duy trì lập trường cởi mở đối với các đối tác bên trong cũng như bên ngoài và luôn nỗ lực cung cấp thông tin một cách phù hợp. Chúng tôi sẽ luôn đón nhận các quan điểm và phê bình liên quan đến việc công bố thông tin và luôn trao đổi thông tin một cách trung thực trong các hoạt động của chúng tôi.

3. Tuân thủ Luật pháp

Chúng tôi luôn tuân thủ Luật pháp, Quy định và các tiêu chuẩn nội bộ và đối xử với tất cả đối tác một cách công bằng, bình đẳng và trung thực.

Chúng tôi tuân thủ các quy định Luật pháp liên quan tới sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi và đảm bảo rằng chúng tôi tuân theo các thủ tục bao gồm quy định phê duyệt, giấy phép từ các cơ quan chức năng.

Nhằm duy trì hệ thống an ninh trong nội bộ cũng như bên ngoài, chúng tôi sẽ tuân thủ các quy định và thủ tục được lập theo yêu cầu của bộ quy tắc, kiểm tra hồ sơ và mô tả của các đối tác kinh doanh trong mọi giao dịch xuất khẩu một cách cẩn trọng và đảm bảo rằng không có hàng hóa/ công nghệ xuất khẩu nào sẽ được sử dụng cho bất kỳ hoạt động phát triển, sản xuất hoặc các hoạt động khác liên quan vũ khí hủy diệt hàng loạt dưới bất kỳ hình thức nào

Nếu chúng tôi biết thông tin nội bộ của bất kỳ công ty nào trong tập đoàn của chúng tôi hoặc của các đối tác kinh doanh của chúng tôi trong quá trình hoạt động kinh doanh, chúng tôi không mua hoặc bán cổ phiếu của công ty được đề cập cho đến khi thông tin đó được công khai. Chúng tôi không truyền đạt thông tin như vậy hoặc khuyến nghị mua và bán để người khác kiếm lời hoặc tránh thua lỗ. Chúng tôi tuân thủ các Luật, Quy định có liên quan và Bộ quy tắc nội bộ trong giao dịch cổ phiếu của Công ty chúng tôi.

Chúng tôi thực hiện chính xác việc xử lý kế toán phù hợp với các luật, quy định và quy tắc nội bộ có liên quan. Chúng tôi không thực hiện bất kỳ lệnh nhập sai hoặc giả mạo hoặc giữ tài sản không được ghi chép nhằm mục đích thao túng lợi nhuận và thua lỗ hoặc tương tự.4. Tôn trọng Quyền con người

Chúng tôi ủng hộ tuyên bố Quốc tế về Quyền con người, nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc tôn trọng Quyền con người và tôn trọng phẩm giá và quyền của tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử vì bất kỳ lý do gì bao gồm sắc tộc, quốc tịch, giới tính, tôn giáo, tín ngưỡng, điều kiện sức khỏe, điều kiện kinh tế, quan điểm chính trị, sở thích cá nhân, khuynh hướng giới tính, tình trạng xã hội, xuất thân hoặc bất kỳ lý do gì.

5. Nghiêm Cấm Lao động trẻ em và Lao động cưỡng bức

Chúng tôi sẽ không sử dụng lao động trẻ em và lao động cưỡng bức dưới bất kỳ hình thức nào.

6. Cung cấp Môi trường làm việc tốt hơn

Chúng tôi tôn trọng quyền của toàn thể nhân viên trong mối quan hệ lao động và sẽ xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa các cấp quản lý và toàn thể nhân viên thông qua đối thoại. Các cấp quản lý sẽ tôn trọng sự đa dạng của nhân viên và sẽ tạo ra một môi trường làm việc nơi mà nhân viên có thể thể hiện được hết khả năng của mình một cách an toàn, khỏe mạnh nhất cả thể chất lẫn tinh thần.

Chúng tôi không cho phép bất kỳ hành động nào vi phạm các quyền cơ bản của con người hoặc cản trở khả năng của các cá nhân hay làm tổn hại tới môi trường làm việc như phân biệt đối xử, lạm dụng, quấy rối, tổn hại phẩm giá của mỗi nhân viên, cưỡng bức lao động hoặc quấy rối cấp dưới bởi các cấp quản lý.

Chúng tôi sẽ nỗ lực để tạo ra một môi trường làm việc nơi mà mỗi nhân viên có thể làm việc với niềm đam mê, động lực và khao khát đồng thời sẽ cùng phát triển cá nhân song song với sự phát triển của tổ chức thông qua phong cách làm việc linh hoạt và tôn trọng những giá trị khác biệt.7. Vấn đề Môi trường và An toàn

Chúng tôi sẽ nỗ lực giảm thiểu các tác động tới môi trường và sẽ hài hòa với môi tường trong các hoạt động của Tập đoàn thông qua các hoạt động như làm giảm và thích nghi với sự thay đổi khí hậu, giảm lượng tài nguyên sử dụng và nước, quản lý tốt các loại hóa chất và ngăn ngừa ô nhiểm, bảo vệ nguồn nước và sự đa dạng sinh học đồng thời nỗ lực đảm bảo an toàn quy trình và an ninh dựa theo châm ngôn “bán Khí Công nghiệp là bán sự an toàn” nhằm bảo vệ môi trường toàn cầu và phát triển bền vững

Chúng tôi luôn nghĩ tới an toàn trong hoạt động sản xuất, phát triển, nhập khẩu, lưu trữ, buôn bán, vận chuyển, xuất khẩu, bảo trì và sữa chữa các sản phẩm, chúng tôi hoàn toàn am hiểu và tuân thủ Luật pháp và các tiêu chuẩn an toàn liên quan tới an toàn sản phầm và ngày càng đạt được sự an toàn cao hơn.

Nếu chúng tôi nhận được báo cáo về vấn đề an toàn sản phầm, chúng tôi sẽ ngay lập tức điều tra và tìm hiểu thông tin. Nếu nhận thấy bất kỳ vấn đề nào, chúng tôi sẽ thông báo cho các bộ phận liên quan để thực hiện các hành động phù hợp.

Chúng tôi am hiểu và tuân thủ tất cả các quy định pháp luật liên quan tới an toàn, môi trường và sức khỏe nghề nhiệp. Trường hợp có bất kỳ sự việc nào liên quan tới an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, chúng tôi sẽ ưu tiên cho việc đảm bảo môi trường làm việc trở nên an toàn và hạn chế tới mức thấp nhất có thể các tai nạn và chúng tôi đảm bảo sẽ thưc hiện các thủ tục cần thiết và ngay lật tức báo cáo nhằn ngăn ngừa tái diễn những tai nạn tương tự.

Chúng tôi am hiểu các nguy cơ tiềm ẩn liên quan tới hoạt động kinh doanh của chúng tôi và luôn đảm bảo an toàn của nhân viên và cộng đồng bằng cách đề xuất và triển khai các biện pháp đối phó nhằn ngăn ngừa các tai nạn và chấn thương nghề nghiệp8. Hoạt động Kinh doanh Công bằng và Trung thực

Chúng tôi luôn thực hiện các hoạt động của doanh nghiệp một cách trung thực và công bằng, tuân thủ các nguyên tắc đạo đức, không tham gia vào bất kỳ hình thức tham nhũng nào bao gồm hối lộ và các hành vi phản cạnh tranh, đồng thời góp phần vào sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế xã hội thông qua cạnh tranh bình đẳng và tự do trên thị trường. Chúng tôi sẽ có thái độ cứng rắn đối với các lực lượng và nhóm chống đối xã hội và từ chối có bất kỳ mối quan hệ nào với họ

(1) Chúng tôi sẽ không hối lộ và không cung cấp nguồn lợi bất chính, hay các khoản quà tặng hoặc các hình thức giải trí khác cho nhân viên cơ quan chức năng hoặc nhân viên của các tổ chức khác hay bất kỳ ai.

(2) Chúng tôi cam kết không thực hiện hành vi hối lộ hoặc cung cấp lợi ích cá nhân cho các quan chức nước ngoài để thu lợi bất chính trong kinh doanh, bao gồm cả công chức nước ngoài hoặc nhân viên của chính phủ nước ngoài.

(3) Chúng tôi cam kết không thực hiện bất kỳ hành động vi phạm hoặc có thể bị coi là vi phạm luật chống độc quyền như tham gia vào việc thông đồng định giá, thông đồng thầu và phân bổ khách hàng hoặc khu vực, đồng thời tiến hành cạnh tranh giữa các doanh nghiệp công bằng và tự do.

(4) Chúng tôi sẽ có thái độ cứng rắn đối với các thế lực chống đối xã hội và từ chối có bất kỳ mối quan hệ nào với họ. Nếu chúng tôi nhận được yêu cầu vô lý từ các lực lượng chống đối xã hội hoặc các nhóm tương tự khác, chúng tôi sẽ giữ thái độ cứng rắn với họ và không giải quyết vấn đề bằng cách trả tiền hay những hình thức tương tự khác.

((5) Chúng tôi sẽ hành động phù hợp với các thông lệ trong kinh doanh và các chuẩn mực xã hội liên quan đến các hoạt động giải trí hoặc quà tặng cho/từ các đối tác kinh doanh của chúng tôi.

(6) Chúng tôi sẽ thực hiện giao dịch với các nhà cung cấp với thái độ đúng đắn, thiện chí và thực hiện các giao dịch đó một cách công bằng, bình đẳng theo luật pháp quy định và các điều khoản trong hợp đồng.Khi tiến hành mua hàng, chúng tôi sẽ không yêu cầu giảm giá bất hợp lý hoặc dịch vụ, tiền hoặc các mặt hàng khác thông qua việc lạm dụng vai trò của người mua hàng. Chúng tôi sẽ giám sát các chuẩn mực xã hội thường được chấp nhận liên quan đến các hình thức giải trí hoặc quà tặng từ họ. Ngoài ra, chúng tôi lựa chọn nhà cung cấp dựa trên các tiêu chí hợp lý về giá cả, chất lượng, tiến độ giao hàng, v.v.

(7) Chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi phải thực hiện các biện pháp tốt nhất để mang lại lợi ích cho công ty khi thực hiện nhiệm vụ của mình và sẽ không tham gia vào các hành vi sẽ hoặc có thể tạo ra xung đột lợi ích bằng cách sử dụng vai trò kinh doanh hoặc ủy quyền, hoặc sử dụng thông tin có được thông qua hoạt động kinh doanh.

Chúng tôi sẽ không sử dụng các tài sản hoặc chi phí của công ty cho mục đích cá nhân.9. Sự hài lòng của Khách hàng và Kiểm soát Chất lượng

Chúng tôi tuân thủ các hợp đồng với Khách hàng và nỗ lực để đảm bảo an toàn và chất lượng của các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi sẽ tiếp thu các phản hồi của Khách hàng một cách cở mở và luôn phát triển và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ một cách tốt hơn.

Chúng tôi hoàn toàn chú tâm vào việc đảm bảo chất lượng của sản phầm chúng tôi cung cấp và đảm bảo tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu Pháp luật.

Chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về điều kiện sử dụng, môi trường và những thông tin cần thiết khác nhằm sử dụng sản phầm của chúng tôi một cách an toàn.

Trường hợp có bất kỳ vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm, chúng tôi sẽ ngay lập tức điều tra nguyên nhân và sẽ có những biện pháp xử lý, ngăn ngừa việc lập lại hoặc các hành động tương tự khác.10. Quản lý Thông tin và bảo vệ Thông tin Cá nhân

Information Management and Personal Information Protection

Chúng tôi sẽ quản lý thông tin về các hoạt động của tập đoàn một cách phù hợp tuân thủ theo pháp luật.

Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của việc bảo vệ các thông tin cá nhân và sẽ chỉ sử dụng, cung cấp, thu thập thông tin cá nhân một các phù hợp theo quy định pháp luật. Chúng tôi sẽ nỗ lực ngăn ngừa việc rỏ rỉ, mất mát hoặc hư hại các dữ liệu cá nhân bằng các biện pháp an ninh phù hợp và cần thiết.

Chúng tôi sẽ nghiêm ngặt quản lý các thông tin nhận dạng cá nhân và các thông tin riêng tư mà chúng tôi có được trong quá trình tiến hành các hoạt động kinh doanh nhằm ngăn ngừa rò rỉ ra bên ngoài.

Chúng tôi sẽ quản lý thông tin bí mật của Công ty một cách thích hợp theo các quy định Luật pháp v.v. và không tiết lộ hoặc rò rỉ thông tin đó cho bất kỳ bên nào mà không tuân thủ các quy tắc đã đề ra cũng như sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác với những mục đích được chỉ định. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân của người khác từ những người được ủy quyền tiết lộ, quản lý và sử dụng thông tin đó một cách thích hợp theo luật, quy định, v.v. Chúng tôi xử lý thông tin đó theo cách tương tự ngay cả khi nhân viên có liên quan nghỉ hưu / thôi việc

Chúng tôi sử dụng hệ thống thông tin Công ty chỉ cho mục đích kinh doanh và không cho bất kỳ mục đích cá nhân nào. Chúng tôi kiểm soát chặt chẽ các ID và mật khẩu liên quan đến hệ thống thông tin của Công ty và ngăn chặn sự rò rỉ ra bên ngoài. Chúng tôi không cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ hệ thống máy tính nào dưới sự kiểm soát của các công ty khác.11. Bảo vệ Quyền sở hữu Trí tuệ

Chúng tôi nhận biết rằng quyền sở hữu trí tuệ của công ty (như quyền bằng sáng chế, quyền thiết kế, quyền nhãn hiệu và bản quyền) là tài sản quý giá của tập đoàn và cần sử dụng hợp lý. Vì vậy chúng tôi sẽ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức khác.

12. Đóng góp cho Cộng đồng địa phương và Quốc tế

Khi thực hiện các hoạt động của tập đoàn, chúng tôi luôn tôn trọng lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, chuẩn mực xã hội, phong tục... của mỗi quốc gia hoặc vùng lãnh thổ và sẽ nỗ lực thiết lập mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau với cộng đồng sở tại. Chúng tôi nỗ lực để đóng góp vào sự phát triển của địa phương và cộng đồng quốc tế với ý thức sẽ trở thành một doanh nghiệp tốt.

Áp dụng/ Sửa đổi và Bãi bỏ

Bộ quy tắc này áp dụng cho toàn thể cán bộ nhân viên trong Tập đoàn bao gồm nhân viên thời vụ và chính thức.

Trong bộ quy tắc này, khái niệm Tập đoàn bao gồm tất cả nhà máy trong và ngoài nước

Bộ quy tắc này có thể chỉnh sửa hoặc bãi bỏ bởi Ban Giám Đốc. Mỗi nhà máy trong Tập đoàn có thể chỉnh sửa các điều khoản trong bộ quy tắc này nhằm làm cho phù hợp với luật pháp, quy định, nguyên tắc hoặc loại hình kinh doanh của nhà máy ở từng địa điểm, quốc gia nhưng cần sự xem xét và phê duyệt của Tập đoàn. Tuy nhiên các điều khoản mới không được trái ngược hoặc phủ định nội dung của Bộ quy tắc này.Ban hành 02/02/2021; nguồn www.nipponsanso-hd.co.jp

Copyright © 1999 - 2024 Nippon Sanso Vietnam JSC. All Rights Reserved.

Built with Eraweb.