Từ khi đi vào hoạt động tại Việt Nam cho đến nay, Công ty luôn nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định pháp luật về An toàn vệ sinh lao động, sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường tại Việt Nam.

Không những thế, để đảm bảo xây dựng một môi trường phát triển vững mạnh, VJG còn thực hiện áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào hệ thống quản lý Chất lượng – Môi trường – An toàn của công ty:


Được thành lập vào ngày 16/01/1996, trải qua hơn 20 năm hoạt động, VJG tự hào là một trong những nhà sản xuất và cung cấp hàng đầu các sản phẩm khí công nghiệp, khí y tế, các loại khí đặc biệt chất lượng cao, và các ứng dụng trong lĩnh vực khí công nghiệp tại Việt Nam.

Ngành Khí công nghiệp là một ngành đặc thù phải đối mặt với các nguy cơ cháy nổ và mất an toàn cao. Chính vì thế, VJG luôn đặt vấn đề AN TOÀN LAO ĐỘNG lên hàng đầu trong chính sách của công ty.

  • Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 (Hệ thống quản lý chất lượng)
  • Tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001:2015 (Hệ thống quản lý môi trường)  
  • Tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001: 2018 (Hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe nghề nghiệp).


Bằng việc thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể về công tác an toàn vệ sinh lao động, VJG luôn đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho toàn thể công nhân viên công ty và hướng tới phát triển bền vững cũng như sự ổn định cuộc sống cho người lao động.


Người viết : admin

HỆ THỐNG NHÀ MÁY & VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Bản quyền © 1999 - 2022 Nippon Sanso Vietnam JSC. Tất cả được bảo lưu.

Xây dựng với Eraweb.