Với những nỗ lực trong suốt thời gian hoạt động tại Việt nam, VJG luôn không ngừng cải tiến việc thực hiện các chính sách về An toàn – Sức khoẻ - Môi trường.

Với những nỗ lực của toàn thể Công nhân viên, vào ngày 03.05.2019, VJG đã được các cơ quan chính quyền địa phương ghi nhận Công ty Gas Việt Nhật là 1 trong 14 công ty có thành tích xuất xắc trong công tác An toàn Vệ sinh Lao động trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai.


Người viết : admin

HỆ THỐNG NHÀ MÁY & VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Bản quyền © 1999 - 2022 Nippon Sanso Vietnam JSC. Tất cả được bảo lưu.

Xây dựng với Eraweb.