• (84) 2513836706
  • (84) 2513836709
Chúng tôi luôn mong muốn được phục vụ quý khách.

HÀN, CẮT VÀ CÁC THIẾT BỊ LIÊN QUAN

"An toàn là trên hêt", hiểu được triết lý này, VJG cung cấp sự hỗ trợ cần thiết không những chỉ cho ngành khí công nghiệp mà còn cho các giải pháp về ngành công nghiệp hàn cắt.

 

HÀN & CẮT

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng những giải pháp hàn tích hợp, và hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ sẽ đáp ứng tất cả các nhu cầu của khách hàng. Sản phẩm của chúng tôi được áp dụng cho nhiều ngành công nghiệp bao gồm như ngành dầu khí, hàng hải, chế tạo kim loại, hàn và nối đường ống, ngành công nghiệp nặng và xây dựng.

Sản phẩm chính của chúng tôi:

Thiết Bị Hàn Cắt

Thiết Bị Phụ Tùng cho Hàn Cắt

THIẾT BỊ AN TOÀN

Mục tiêu chính của chúng tôi là cung cấp các giải pháp an toàn hoàn hảo cho khách hàng như: Trang Thiết Bị An Toàn Cá Nhân, Trang Thiết Bị An Toàn về Khí và Hàn Cắt. Chúng tôi đặt trọng tâm mạnh mẽ trong việc bảo vệ con người và sự đầu tư của khách hàng. Vì vậy, chúng tôi đặt tầm quan trọng của việc tạo ra một môi trường làm việc an toàn, sạch sẽ và khỏe mạnh trên tất cả, bằng cách cung cấp các sản phẩm và giải pháp hiệu quả.