• Dealer
  • (84) 2513836706
  • (84) 2513836709
Chúng tôi luôn mong muốn được phục vụ quý khách.

Trụ Sở Chính và Nhà Máy Biên Hòa

BHF_1.jpg
Địa chỉ : Số 33, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Tp. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại :
  • (84) 251 3836706 ~ 09
  • (84) 251 3992418 ~ 21
Fax :
  • (84) 251 3836710
Email :
  • infor.sales@vijagas.vn
Website :
  • www.vijagas.vn


Trở lại trang danh sách