• Tuyển dụng

(Long Sơn - BRVT) Đội trưởng bảo trì / Maintenance Team Leader: 01 vị trí

Do nhu cầu mở rộng sản xuất hiện đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau:

Đội trưởng bảo trì: 01 vị trí

Mô tả công việc: 

 1. Lập kế hoạch và thực  công việc bảo trì theo kế hoạch cho các máy móc, thiết bị trong nhà máy dưới sự hướng dẫn/ yêu cầu của Phó trưởng phòng/ GĐ nhà máy cũng như kiểm tra, phát hiện các thiết bị cần bảo trì và báo cáo cho Phó Trưởng phòng, GĐ nhà máy để thực hiện à Làm báo cáo, ghi chép và lưu giữ hồ sơ/ Make maintenance plan and carry out maintenance plan for all machine/eqipment of factory under instruction/request of  Deputy Manager, General Manager as well as checking & find out which equipment need maintenance and report to general manager to take action à Make reports, record and keping records.
 2. Lập kế hoạch và đề nghị mua các thiết bị, dụng cụ bảo trì, vật tư phụ tùng thay thế theo nhu cầu từng tháng, từng năm/ Make plan and request to purchase necessary tools, materials, spare parts … for maintenance according to requirement of work monthly, yearly.
 3. Lập kế hoạch về nhân sự và thời gian cho từng công việc bảo trì được giao/ Plan on human resource & timing for each maintenance job
 4. Làm báo cáo bảo trì hàng tuần/ Making maintenance weekly report
 5.  Lập hướng dẫn vận hành cho các thiết bị như bơm, xe nâng/ Make operation manual for equipment such as pumps, forklift, etc..
 6. Thực hiện và đào tạo nhân viên công việc bảo trì/ Doing and training for staffs on maintenance works.
 7. Hỗ trợ/ giám sát việc thiết kế - thi công đường ống/ dự án cho khách hàng nếu có./ Supporting/Supervisor design – install piping work/customers’ project if any
 8. Chịu trách nhiệm kiểm tra và bảo trì cho toàn bộ thiết bị trong nhà máy LSF và hệ thống đường ống ngầm LSF đang kiểm soát./ Responsible for checking and maintenance for all equipment in LSF and underground piping system of LSF is controlling.
 9.  Thực hiện PCCC dưới sự giám sát của bộ phận quản lý An toàn – Sức khỏe – Môi trường../ Doing PCCC issues under supervising of SHE.

 10. Duy trì hoạt động 5S trong các hoạt động bảo trì./ To maintain program 5S for all maintenance activities.

 11. Tạo lập và cập nhật các biểu mẫu cho các hoạt động bảo trì theo các tiêu chuẩn ISO 9001; 14001; 45001./ To make and update the form for all maintenance activities based on ISO 9001; 14001; 45001.

 12. Tham gia vào việc nhận diện đánh giá rủi ro cho thiết bị, khu vực, công việc liên quan đến bộ phận bảo trì./ To joint for hazard identification and risk assessment for all machines, areas, jobs which are relative to work of Maintenance Department.

 13. Tham gia các buổi nói chuyện an toàn định kì./ To joint the safety talk periodically.

 14. Huấn luyện an toàn cho nhà thầu được trước khi thi công./ Training for contractors before to work.

 15. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo công ty, nếu có./ Others under Company Management's instruction, if any.

Yêu cầu:

- University Degree: Technology / Electrical/ Mechanical/ Chemical./  Bằng cấp Đại học: Chuyên ngành Kỹ thuật/ Điện/ Cơ khí/ Hóa. 

- English at B level (Speaking/ writing/ listening & daily communication).  Can read and understand technical document. / Anh văn: trình độ B (nghe, nói, đọc viết). Có khả năng đọc và hiểu tài liệu kỹ thuật.

- Knowledge of machine, tools and the practical application of engineering science & technology/  Kiến thức về máy móc và thiết bị/ công cụ và ứng dụng công nghệ và kỹ thuật

Trouble shooting: Determine causes of operating errors (mechanical/ Electrical/ Instrumentation) and decide what to do about it./ Xử lý sự cố: xác định nguyên nhân gây ra lỗi vận hành (cơ khí/ điện/ thiết bị) và xử lý những lỗi đó.

- Plan making: Can make plan for maintenance works including time and personnel/ Lập kế hoạch: lập kế hoạch bảo trì bao gồm cả thời gian và nhân sự.

- At least 1 ~ 2 years in related work /  Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm về công việc liên quan

 

*** Chế độ Phúc lợi:

- Xét thưởng và tăng lương hàng năm theo KPIs

- Tham gia BHXH theo lương hợp đồng.

- Số lượng phép lên đến 23 ngày/ năm

- Thời gian làm việc: 8h~16h: thứ Hai đến thứ Sáu; 8h~11h45: thứ Bảy, 2 ngày nghỉ thứ Bảy/ tháng.

 

@ Ứng viên quan tâm vui lòng gửi Hồ sơ về email recruitment@nipponsansovn.vn


Thông tin ứng viên :