• Tuyển dụng

(Hưng Yên) Nhân viên An toàn - Sức khỏe - Môi Trường/SHE Staff

CAREER OPPORTUNITY – CƠ HỘI VIỆC LÀM

SHE STAFF (Nhân viên An toàn – Sức khỏe – Môi trường)

 

Nippon Sanso Vietnam is a 100% Japanese Capitalized Company invested by Nippon Sanso Holdings Corporation specialized in producing industrial gases and high purity medical gases; designing, manufacturing and installing piping system, tank and equipment for supplying gases. Since its operation in Bien Hoa city, Dong Nai from 1996, it has grown its strength to be one of the leading suppliers in industrial & medical gases from Southern to Northern of Vietnam.

We are looking for a SHE staff join our team at Hung Yen Factory located on Lot D6-D7, Thang Long 2 Industrial Park, Yen My District, and Hung Yen Province

 

                      

Nippon Sanso Việt Nam 100% Vốn Nhật Bản được đầu tư bởi Nippon Sanso Holdings Corporation chuyên sản xuất khí công nghiệp và khí y tế có độ tinh khiết cao; thiết kế, chế tạo, lắp đặt hệ thống đường ống, bồn chứa và thiết bị cung cấp khí. Kể từ khi hoạt động tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai từ năm 1996, công ty đã phát triển lớn mạnh trở thành một trong những NCC khí công nghiệp & y tế hàng đầu từ Nam ra Bắc Việt Nam.

 

Nippon Sanso Vietnam cần tuyển Nhân viên An toàn – Sức khỏe – Môi trường tham gia đội ngũ tại Nhà máy Hưng Yên nằm trên Lô D6-D7, KCN Thăng Long 2, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Job Description

 1. Quality – Safety – Health – Environment
 • Make training plan, carry out training on QSHE
 • Site tour and supervise with regards to SHE, 5S at factory and at customers; record and monitor corrective actions                                                                                                  
 • Monthly environmental monitor, collect the result and send monitoring report to related departments and units, storage of monitoring record.
 • Monitor, deliver hazardous waste transported to the processing and mapping of hazardous waste voucher provider and report to DONRE
 • Scheduling track inspection, registration restricted equipment for the company and customers, working with vendors to arrange inspection, monitor inspection record ...
 • Periodically carry out check/ maintenance for firefighting equipment
 • Issue Certificate of Quality, Certificate of Analysis for deliveries.
 • Participate in investigation team if a trouble occurs
 • Participate in making plan and annual budget for QSHE Dept.; periodically monitor approved QSHE budget
 • Preparation of reports submit to headquarters, NSHC, TLIP II, Departments related to QSHE... (Eg: report declared chemicals, waste management report, report OSH, reported the week national OSH...)
 1. ISO
 • Control, maintain and update for ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
 • Prepare and attend in Audit – Inspection: internal audit (ISO); external audit (đánh giá ISO, đánh giá bởi khách hàng hoặc thanh tra bởi các ban ngành liên quan…)
 • Setting objectives for QSHE department based on company objectives allocated to QSHE; Quarterly monitor these objectives and report

Mô tả công việc

 1. Chất lượng – An Toàn – Sức khỏe – Môi trường
 • Lập kế hoạch đào tạo, thực hiện đào tạo về QSHE
 • Giám sát và kiểm tra hiện trường về SHE, 5S tại nhà máy và tại khách hàng; lập báo cáo và theo dõi hành động khắc phục
 • Giám sát quan trắc môi trường hàng tháng, thu thập kết quả và gửi báo cáo quan trắc gửi đến các Sở ngành và đơn vị liên quan, lưu trữ hồ sơ quan trắc.
 • Theo dõi, giao nhận CTNH với bên vận chuyển xử lý và lập bản chứng từ CTNH với NCC và báo cáo Sở TNMT & lưu trữ
 • Lập kế hoạch theo dõi kiểm định, đăng kiểm thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt của công ty và và khách hàng, làm việc với NCC sắp xếp kiểm định, kiểm soát hồ sơ kiểm định…
 • Thực hiện kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các thiết bị PCCC trong nhà máy
 • Cấp chứng chỉ chất lượng/ phân tích cho các chuyến hàng.
 • Tham gia vào đội điều tra nguyên nhân khi xảy ra sự cố
 • Tham gia lập kế hoạch và ngân sách năm cho phòng; định kỳ theo dõi ngân sách QSHE đã được duyệt
 • Lập các báo cáo gửi Công ty mẹ, NSH, TLIP II và các Sở Ban ngành… về QSHE (VD: báo cáo khai báo hóa chất, báo cáo quản lý chất thải, báo cáo ATVSLĐ, báo cáo tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ)
 1. ISO
 • Kiểm soát & duy trì hoạt động và cập nhật về ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
 • Chuẩn bị và tham gia vào các buổi Đánh giá, Thanh – Kiểm tra: đánh giá nội bộ (ISO), bên ngoài (ISO audit, customer audit or audit by related departments…)
 • Thiết lập mục tiêu cho phòng ban dựa trên mục tiêu Công ty phân bổ cho các phòng ban; Hàng quý theo dõi việc thực hiện các mục tiêu này và lập báo cáo

Request term:

 • Age: Under 30
 • Male located in Hung Yen, Hanoi, Hai Duong
 • Foreign language: English
 • Experience: 2 years as safety engineer
 • Education: University with Chemical background
 • Active, modest, good team-working

Yêu cầu:

 • Tuổi: dưới 30
 • Nam sinh sống tại Hưng Yên, Hà Nội, Hải Dương
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Kinh nghiệm: từ 2 năm kinh nghiệm kỹ sư an toàn
 • Tốt nghiệp Đại học ngành Hóa học, hóa chất
 • Năng động, khiêm tốn, làm việc nhóm tốt

Benefit:

 • Salary based on the experience, allowance for transportation, meal fee
 • Working time: 8AM – 4PM Mon.– Fri., 2 – 3 Sat. morning/month (8AM – 11:45AM)
 • Having 12 annual leave days + 3 summer days + 2-8 bonus leave days
 • Annual salary evaluating, 13th month salary and KPI bonus
 • 100% salary for sickness day-off (75% covered by SI + 25% paid by company)
 • Healthcare Insurance & annual health check-up
 • Company car everyday from Hanoi to Hung Yen

Quyền lợi:

 • Lương theo năng lực và kinh nghiệm, trợ cấp đi lại, bữa ăn ca
 • Thời gian làm việc: 8AM-4PM từ thứ 2-6, làm 2-3 sáng Thứ 7/tháng từ 8AM – 11:45AM
 • 12 ngày phép năm + 3 ngày phép hè + 2-8 ngày phép thưởng
 • Đánh giá tăng lương hàng năm, lương tháng thứ 13 và thưởng KPI
 • Hưởng chế độ nghỉ ốm 100% mức lương hợp đồng (75% do BHH chi trả + 25% công ty chi trả)
 • Bảo hiểm sức khỏe và kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm
 • Xe công ty đưa đón hàng ngày từ Hà Nội đi Hưng Yên

Apply to email/Nộp hồ sơ qua email: recruitment_hn@nipponsansovn.vn

Apply directly to/Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp:

 Lot D6-D7, Thang Long IP, Yen My Dist., Hung Yen

Lô D6-D7, KCN TLIPII, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

 


Candidate Information :